top of page
Flödande skog-
Virtaava metsä
Meditatiivinen matka halki hiljaisten virtojen metsän | En meditativ resa inne i en urskog

Käsikirjoitus, kuvaus, editointi, ohjaus:

Ritva Kovalainen

Musiikki: Arvo Pärt

Runot: Tomas Tranströmer

Suomennokset: Caj Westerberg

Lukija: Sami Siitojoki

Alttoviulu: Iina Marja-aho

Piano: Viktor Pellia

Tuotanto: Hiilinielu Tuotanto ay

Tuki: Koneen säätiö, TAIKE, AVEK, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden.

Virtaava metsä on sekä dokumentaarinen, että vertauskuvallinen teos metsästä. Se on sukellus aarniometsän sisuksiin, jota ihmisen kosketus ei ole muovannut. Pitkä panoraamakuva kiteyttää nähtäväksi koskemattoman metsän rakenteen ja vaihtelevuuden. 

 

Metsän virtaus ravitsee ekosysteemiä ja luonnon lempeässä syleilyssä olevia ihmisiä. Se luo edellytykset elämän monimuotoiselle verkostolle.  

 

Elämän ylläpitämisen tyyssijana metsän metafyysinen merkitys asettuu myös tietoisuuden tasolle henkisesti ravitsevana ja puhdistavana. Arvo Pärtin musiikki ja Tomas Tranströmerin runot asettavat turhat tärkeytemme oikeisiin mittasuhteisiin. Niin lempeä on metsä.


Videoteos on kuvattu vuosina 2016-2018 osana laajempaa tutkijoiden ja taiteilijoiden yhteistyöprojektia tutkimuskäyttöön varatussa Värriön luonnonpuistossa Itä-Lapissa. Hanketta koordinoi Helsingin yliopiston metsäekologian dosentti Timo Kuuluvainen.

Flödande skog är en djupdykning in i en urskog, där naturen har fått utveckla sig utan människans beröring. Skogen, där allt rinner uppåt, despisar hela ekosystemet samt de sovande människorna i naturens blida famn. Arvo Pärts musik och Tomas Tranströmers dikter vägledar till sinneskogens vidd.

The Flowing forest is a plunge into the depths of primeval forests. The unceasing panorama guides from one space to another in a scenery left undisturbed by human touch. 

On another layer the artwork showcases the forests' necessary meaningfulness as a guardian for lifes' flow. The flow of the forest nourishes the whole ecosystem and people cradled in the arms of the gentle nature.

Not only do the forests breed oxygen and aerosols, but they clean and cycle water. When looking at the water cycle do the forests act like fountains. 

The artwork features a composition by Arvo Pärt "Spiegel im spiegel" which leads one towards a meditative experience in a way of a stream and the forest poems by Tomas Tranströmer that sets ones' unnecessary feelings of pride into their real measurements. So gentle is the forest. 

 

The Flowing forest - 18min 30 sec.

Screenplay, direction, photography and editing:

Ritva Kovalainen

Music: Arvo Pärt

Poems: Tomas Tranströmer 

Translation in Finnish: Caj Westerberg

The viola: Iina Marja-aho

The piano: Viktor Pellia

Reader: Sami Siitojoki

Support: Koneen säätiö, TAIKE, AVEK, Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden.

WHAT

Video, 18,30 min 

WHEN

2021

bottom of page