top of page

Kiero ja villiintynyt

Crooked and Wild

"Kiero ja villintynyt" on kokoelma metsä- ja puuaiheisia kuviani sekä kuvista ja runoista koostuva kirja, jossa puiden opastamana kuljetaan kohti aarniometsän villiyttä, Itse Metsää.

 

Kirjan esipuheessa pohditaan uskonnon merkitystä luontosuhteeseemme sekä ihmisen kyvyttömyyttä asettaa toiminnalleen rajoja, mutta runojen ja kuvien sisältönä on luonnon kaikkivoipaisuus, joka lopulta kuitenkin on ihmisen valtaa suurempi.

 

"Kiero ja villintynyt" on henkilökohtainen rakkauden tunnustus luonnon valtoimenaan rönsyilevälle orgaanisuudelle ja elinvoimalle, maailmassa, jossa pyrkimyksenä on kesyttää kaikki ihmisen hallintaan ja muotoilla maailma suoraviivaiseksi.

 

Kirjan kuvat ovat pääosin eripuolilta Suomea, mutta mukana on myös kuvia mm. Japanista.

The ”Crooked and Wild” is a collection of my forest and tree related photographs, as well as a book consisting of photos and poems guided by which one wonders the wilderness of the ancient forests. 

 

The books foreword ponders the religion’s impact on our relationship with nature and the incapability of the man in setting boundaries for ones’ actions. Even so, the poems and photos encloses the natures’ omnipotence which is after all greater than mans’ might. 

 

The ”Crooked and Wild” is a personal declaration of love and admiration to natures’ flourishing life power, in a world with its’ aim of taming everything under mans’ ownership and straighten its’ crooks. 

The photographs in the book are mostly from around Finland, but some photos from Japan etc. are also featured. 

WHAT

Book and

prints

PUBLISHER

Musta taide

WHEN

2017

bottom of page