top of page

KJIK

Koko on olennainen esteettinen tekijä. Jos jokin on liian pieni tai liian suuri, ei esteettistä elämystä synny. Silti pienen pieni tai suuren suuri herättää ajatuksissa esteettistä mielihyvää.

Luonnossa äärettömyys jatkuu molempiin suuntiin, yhä pienenmpään, yhä suurempaan. Usein ne ovat myös sisäkkäin. Siemen pitää sisällään tiedon suuria monimutkaisia järjestelmiä varten. Luontoon liittyy aina ääretömiä ajatuksia, siksi se on minulle ehtymättömän kiinnostuksen lähde.

Esineet ovat kuin jähmettyneitä ääniä, toiset kuin jähmettynyttä hiljaisuutta. Kuulumattomat äänet ovat lausumattomia ajatuksia.

”Kjik” on ääni munassa, tiiran tuleva ajatus.

 

KJIK

Size is an essential esthetic factor. If an object is too small or too large, there is no esthetic experience. Nevertheless smaller than small or bigger than big can raise great pleasure in one´s mind.

In nature the infinity continues in both directions, into smaller and smaller and bigger and bigger. Often happens that they are within each other. A tiny seed can hide knowledge for large complicated systems. As nature is built of infinite thoughts, for me it will always be a source of never ending interest.

Some objects are sounds solidified, others silence solidified. Sounds unheard are like thoughts unspoken. “KJIK” is a sound inside the egg, a forthcoming thought of the bird unborn.

KJIK

sold out / loppu

Kuvat : Ritva Kovalainen
Potfolio
8 Printed photographs
20 cm x 14 cm
Kielet / languages: suomi & english
sold out / loppu
Musta taide 1991
Ritva Kovalainen 1992

 

bottom of page