top of page

RITVA KOVALAINEN & SANNI SEPPO: METSÄNHOIDOLLISIA TOMENPITEITÄ

Metsänhoidollisia

toimenpiteitä

Silvicultural Operations

Metsänhoidollisia toimenpiteitä on jatkoa Ritva Kovalaisen ja Sanni Sepon Puiden kansa - teoksen myyttiselle metsätarinalle. Kirjan, teossarjan ja elokuvan muodossa se käsittelee  metsäsuhdetta tehometsätalouden valtaamassa Suomessa. Metsäteollisuuden menestys on ollut osa suomalaisuuden imagoa, mutta sen kääntöpuoli on kätkenyt monta tragediaa, joista puhuminen on ollut tuomittavaa ja häpeällistä.

Sana metsä on joskus tarkoittanut rajaa, äärtä. 50-vuotta kestänyt tehometsätalous on kuitenkin mullistanut niin suomalaisen metsäluonnon kuin luontosuhteenkin. Metsän ääretön valtakunta on kutistunut muutamassa minuutissa läpikäveltäviksi metsäsirpaleiksi. Sanasto on vaihtunut hyötysuhdetta korostavaan kieleen, jossa ikimetsä on yli-ikäinen, vaajatuottoinen, läpipääsemätön ryteikkö ja aukkohakkuu metsän uudistamista. Runolliset paikannimet muistuttavat mennestä: Kelokkoaho, Sydänlamminvuori ja Sammalharju. Nykymaiseman kokemuksia vastaisivat kuitenkin paremmin nimet Syvienojienpusikko, Yksipuinen tai Aurausvaara.

 

"Metsänhoidollisia toimenpiteitä" antaa metsäteollisuuden menestystarinalle toiset kasvot. Siinä puhuvat ihmiset, joiden elämää tehometsätalouden aiheuttama maiseman muutos on järkyttänyt. Kuvat näyttävät metsäautotieverkoston silmukoihin kuristuneen metsäluonnon ahdingon.

"Metsänhoidollisia toimenpiteitä" -kirja sai ilmestyttyään Taideyhdistyksen kirjallisuuspalkinnon.


”Metsänhoidollisia toimenpiteitä on upea ja mykistävä…kirjasta tuli väkisin mieleen Sofi Oksasen Puhdistus. Molemmat
kertovat vaietusta, “varastetusta” historiasta ja kielletyistä tunteista.  Ismo Tuormaa, Suomen luonto 5/2009

“Silvicultural Operations”  is a follow-on to the mythical forest story “Tree People” by Ritva Kovalainen and Sanni Seppo. Taking the for of a book, series of work and a film it addresses the forest relationship in Finland in the hands of the intense forestry industry.  

 

The thrive of forestry has been a part of the image of a Finn, but it’s flipside has hid multiple tragedies which when brought to discussion have been deemed as shameful. The word forest in Finnish has once meant “a border” or “horizon”. But the 50-years long forestry industry has overturned the Finnish forest nature as well as our relationship to it. The perpetual woodland empire has shrunk into shambles that can be walked through in mere minutes. The wording has switched into efficiency emphasizing, where the ancient forest is over-aged, lacking of profit, impenetrable thicket and clearcutting a way of reform. 

 

”Silvicultural Operations” gives another side for the success story of forestry. It is the story of the ones whose life has been affected by the change in forest landscapes. The photographs showcase the anxiety of forest nature in the web of the clearcuttings.

 

“Silvicultural Operations” received and award of literature handed by the The Finnish Art Society. 

“Silvicultural Operations” is grand and breathtaking… it reminded me of "Purge" by Sofi Oksanen. Both stories tell about the silenced stolen history, and forbidden emotions. 

Ismo Tuormaa, Suomen luonto 5/2009

WHAT

Book

and

exhibition

and a video

"End of the  rainbow"

WHEN

2009

bottom of page