top of page

Vanhan metsän aarteet -kirja esittelee valokuvin ja lyhyin tekstein arvokasta metsäluontoamme. Kaikki kuvat ovat Kemiönsaarelta. Kirja toimii paitsi virikkeenä metsäluontoon, se antaa myös tietoa monimuotoisuuden kannalta tärkeistä ja uhanalaisistakin metsäluonnon ominaispiirteistä.

 

Metsää tutkineet ovat määritelleet Suomesta lähes kahdeksankymmentä erilaista metsäluontotyyppiä ja lisäksi parikymmentä erilaista korpea ja neljätoista rämettä. Metsäluonto ei siis ole yhtä ja samaa, vaan runsautta ja vivahteikkuutta. Metsien rikkaus on kuitenkin huvennut huimasti. Näistä metsäluontotyypeistä 70 prosenttia on vaarassa hävitä. Ihminen on toimillaan muuttanut moni-ilmeisiä metsiä toistensa kaltaisiksi ja lajistoltaan köyhemmiksi. Mitä vähemmän on vanhoja puita, eri ikäisiä ja eri lajisia puita ja lahopuita sitä niukemmin on lajien kirjoa ja vuorovaikutusten runsautta.

Myös noin tuhat metsässä elävää lajia on elinympäristöjen muuttumisen vuoksi häviämässä. Luonnontilaisen kaltaisia 

metsiä on koko maassa enää noin viisi prosenttia ja Lapin 

eteläpuolella noin yksi prosentti metsistä.

Kirjassa esitellään Kemiönsaaren metsien helmaan sulkeutunutta hienoa monivivahteisuutta, jonka suojissa luonto voisi säilyttää rikkautensa ja elinvoimaisuutensa myös tulevaisuudessa.

Den lilla stora boken ”Skatter i den gamla skogen” framställer  våra skogars värdefulla naturtyper med fotografier och korta texter. Exemplen är från Kimitoön.

Förutom att boken fungerar som en sporre till hemtraktens skogsnatur, ger den också information om viktiga och utrotningshotade särdrag i skogsnaturen gällande hela landets mångfald.

Vanhan metsän aarteet

Skatter i den gamla skogen 

10 e + postikulut 6,90 e 

Valokuvat, teksti, graafinen suunnittelu: Ritva Kovalainen

96 sivua | sidor 

64 värivalokuvaa | fotografier i färg

kovat  kannet | hårda pärmar

koko | storleken är13 x 17 cm
teksti suomeksi ja ruotsiksi

teksten är på svenska och finska

Julkaisija | utgivare Kimitoöns natur

Tilaukset: info(a)kimitoonsnatur.fi

 

bottom of page