top of page

Yhdellä sanalla

With One Word

Sarja on osa laajempaa "Henkien saarella" -kokonaisutta, jota olin kuvaamassa Sanni Sepon kanssa Japanissa Reiko Nirekin kutsusta.

 

Kysyin Shikokun saarella Kamiyaman kylässä tapaamiltaan ihmisiltä, millä yhdellä sanalla he voisivat kuvata parhaiten suhdettaan luontoon. Kuvasin kylän ihmisiä ja heidän käsissään pitelemiään lehtiä, joille sana on kirjoitettu. Tein myös oman tulkintani Shikokulaisten luontoa kuvaavien sanojen merkityksistä. Valokuvasarjan nimeksi tuli Luonto on... Luonto on olemassaolo, kiitollisuus, mahtava, sydämen koti, elämä, olemista sellaisenaan, aarre, jotakin suurta, suuri pyhä elämä...

I asked people whom I met in the village of Kamiyama on Shikoku which word they would choose to best describe their relationship with nature. I  photo-graphed the people holding the leaves on which the words were written. This became the series With One Word.

WHAT

Prints

WHERE

From Japan

WHEN

2010

bottom of page